to die forלמי שמעדיף ללכת אחר המלצות רב השומרון ולמסור את נפשו מול כיתת יורים מאשר לשמוע אישה שרה.

על שירת נשים בצה"ל צריך באמת למסור את הנפש...בעיקר על קיומה
הסכנה היא לוותר עכשיו ולהגיד: למה צריך את זה.
הכי קל זה לקבל את טענות רב השומרון, שאומרות: להקת הנח"ל -זה לא מה שעושה את החיילים לטובים יותר, שחיילת שרה זה פוגע ברגשות החיילים הדתיים...
אבל לוותר עכשיו זה לוותר אחר-כך על מדריכות החי"ר, השריון, המורות החיילות, הטייסות....ובכלל נשים בצבא, להעיף אותן הביתה ושיגדלו ילדים.
הצבא הוא מיקרו קוסמוס של החברה הישראלית, כור היתוך. הוא מנסה להעניק שוויון הזדמנויות לגברים ולנשים. הצבא מכבד את כל החיילים שלו, גם את הדתיים. אבל הוא לא צבא דתי.
הוא לא צבא האל. הוא צבא העם.
צבא אל יש כבר, אפילו כמה. חיזבאללה, משמרות המהפכה, הטליבאן...
אז חבל, לא צריך כיתת יורים. אם כל מה שאתם רוצים זה לחיות בשקט במקום בו נשים לא שרות, לא נוהגות, לא באות לבריכה ולא הולכות על המדרכה - לא צריך למסור את נפשותיכם. יש פה, ממש פה, מספיק מדינות שיספקו לכם את השירות.
ישמחו יקבלו אתכם בזרועות פתוחות כי בעצם...אתם מאמינים באותה שורה תחתונה.
נשים ערומות זה חולירע.
כשאחמדינאג'ד מאיים למחוק אותנו מעל פני האדמה זה לא כי הוא שונא יהודים.
זה כי ההוא שונא נשים. מה שמטריף אותו זה לא הישות הציונית או הבעיה הפלסטינאית אלה העובדה שמסתובבות פה בחורות חופשי. שיער פזור בשנקין, ביקני בחוף גורדון, זה האויב הציוני.

No comments:

Post a Comment


working

thinking