ואהבת לרעך כמוך* *אבל אם זה אישה ויש לך ספק...סקול אותה באבנים


No comments:

Post a Comment


working

thinking