אני -אני מצביע מרץ!זואת אומרת כל עוד אלי אוחנה לא מצטרף...
-למה לא המחנה הציוני? למה לא להפיל את ביבי קודם ואחר כך ניראה?
כי הם לא מייצגים את הדעות שלי (חוץ מסתיו שאני מת עליה גם כי היא תותחית גם כי היא ג׳ינג׳ית)
אני לא בוחר במישהו כי יש לו יותר סיכוי, אני בוחר במי שאני מאמין שיעשה את מה שהוא אומר. מפלגה שאני מזדהה עם הדעות שלה….יותר נכון שמייצגת את הדעות שלי.
מיכל-אתה פשוט מטומטם. 

המטבחון המדיני #1

No comments:

Post a Comment


working

thinking