לכל המתלבטים - זה או עכשיו או אף פעם.לכל המתלבטים - זה או עכשיו או אף פעם.
לא לצאת לחופשה בחו"ל, לא לוותר.
ביום שלישי גומרים עם זה.
to all those still wondering.....
it's now or never! Next Tuesday we are done with this government
don't loose hope now
we are almost there

המטבחון המדיני 9 

No comments:

Post a Comment


working

thinking