באסה שאתה משאיר אותנויוסי שריד, 
באסה שאתה משאיר אותנו עם כל הדבילים של הפוליטיקה המקומית
היה נחמד אם הייתה נשאר עוד טיפה
תעשה חיים
RIP


המטבחון המדיני
14

No comments:

Post a Comment


working

thinking