האמת שביבי סטר זה ממש דוגמה טובה ….האמת שביבי סטר זה ממש דוגמה טובה ….
כי עם חושבים על זה….מי בחיים שלו היה משאיר את הילד שלו עם ביבי. …מי?
וביבי לא בא לבד למשמרת…., הוא סוחב איתו חבורה…. נפתלי, אלי, איווט…וכמובן שרה.
ובזמן שאתה בחוץ חושב שהוא שומר לך על הבית….הוא מרוקן לך תכיסים, החברים שלו מרביצים תורה בילדים ושרה….מפלחת בקבוקים.

דרך הגב הביבי-סיטר הזה גמר לי את הייחסים עם הדוד מאמריקה...היה בא כל שנה, מביא מתנות ….מאז שהוא פגש ת'ביבי -סיטר..., לא מוכן לדבר איתי.
הוא גם כל פעם מנסה לשכנע את הילד שיקפוץ לשכן האיראני וילך איתו מכות.

המטבחון המדיני 4

No comments:

Post a Comment


working

thinking