בדרך לשדה שרה וביבי קפצו, להתייעץ איתנו...בדרך לשדה שרה וביבי קפצו, להתייעץ איתנו, לקבל איזה טיפ בקשר לנאום בקונגרס.
אנחנו הצענו לפנות לאנשים. משהו אופטימי.
מקווים שעזרנו.
-----
on their way to the airport Bibi and Sara dropped by to get some advice
about the speech tomorrow in front of the congress
we suggested him to address the People, something optimistic
hope we helped

המטבחון המדיני 7 

No comments:

Post a Comment


working

thinking